Bestyrelsen i Brønderslev lokalafdeling består af følgende:

Formand
Bodil Holmsgaard Nielsen
98 82 16 51
holmsgaard@c.dk

Næstformand
Poul Sørensen
30 50 07 41
majabundgaard5@hotmail.com

Kasserer
Bent Nielsen (ej medlem af best.)
98 82 16 51
holmsgaard@c.dk

Sekretær
Else Marie Pedersen
98 82 16 34
else-marie@live.dk
 
Referent
Lene Lindholt
98 82 47 26
torbencl@gmail.com

Peder Sidelmann Kristensen
5124 3407
pederkristensen@gmail.com

Jytte Andersen
98 82 35 21
fasanvej58@10mb.dk

Birthe Christiansen
28 26 12 20
balancehuset@live.dk